ยื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรเปิดระบบ ดึงข้อมูลที่มีทั้งหมด ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากร เปิดระบบตรวจสอบข้อมูลภาษี อำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เปิดระบบ “ตรวจสอบข้อมูลภาษีตัวเอง (My Tax Account)” อำนวยความสะดวกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบรายได้ และข้อมูลภาษีผ่านเว็บไซต์ ถือเป็นศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์แบบ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี โดยระบบดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบรายได้และค่าลดหย่อนต่าง ๆ อาทิ ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภง.ด. 90/91 ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีพิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ผ่านระบบ My Tax Account ได้ด้วยตัวเอง (https://www.rd.go.th/272.html) รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและรายการลดหย่อนภาษีจำนวนมาก ทางกรมสรรพากรกำลังเร่งอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่โดยหากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องการยื่นแบบในวันนี้ หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงในหน้าแบบแสดงรายการได้ทันที ในการยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อยื่นแบบเอกสารผ่านสำนักงานสรรพากรได้ “ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถยื่นภาษีปี 2566 […]